تعرفه تخفیف ثبت نام در دوره های آموزشگاه پردیس نیکان

جهت دریافت کد تخفیف و ثبت نام از طریق سایت با شماره تلفن 02126293411 تماس فرمایید یا در واتس اپ به شماره 09339041141 پیام دهید.

ردیفعنوان تخفیفجزئیاتمیزان تخفیف
1تخفیف زمانی

ثبت نام یک ماه پیش از شروع دوره

ثبت نام 15 روز پیش از شروع دوره

10%

5%

2ثبت نام همزمان چند دورهبه ازای هر دوره اضافی تا سقف 20%5%
3ثبت نام گروهیسه نفر به بالا به ازای هر نفر تا سقف 20%5%
4 دانشجوییداشتن کارت دانشجویی با اعتبار، از تمامی دانشگاههای معتبر کشور5%

  • تخفیفات تا سقف 20% درصد می باشد به استثنای تخفیفاتی که طبق مناسبت های خاص اعلام می گردد.
  • استفاده از تخفیفات زمانی، منوط به تسویه کامل تا قبل از پایان بازه زمانی می باشد.
  • پرداخت اقساطی مشمول تخفیف نمی باشد و تخفیفات فوق در صورت پرداخت کامل شهریه دوره ها قابل اجرا است.