بلاگ

برگزاری دوره های درون سازمانی

آموزشگاه فنی و حرفه ای پردیس نیکان با بهره گیری از اساتید و تیم آموزشی مجرب در زمینه های آموزشی و مشاوره درخصوص برگزاری کلاس های آموزشی به صورت درون سازمانی، جهت بهبود عملکرد کارکنان و مدیران سازمان ها و شرکت ها اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است.

حوزه های برگزار شده در سازمان ها

  1. مدیریت ریسک پروژه ها
  2. مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
  3. دوره مبانی ITIL
  4. گزارش سازی با ابزار Reporting Services
  1. آموزش نرم افزار MSP
  2. آموزش نرم افزار پریماورا (Primavera)
  3. مجموعه آفیس
  4. کلیک ویو (QlikView)

نویسنده : پرديس نيكان

پاسخ دهید

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی تخصصی آموزشگاه پردیس نیکان رد کردن