پکیج آموزش اکسل جامع مقدماتی تا پیشرفته

پکیج جامع اکسل مقدماتی تا پیشرفته

کد : 98117

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

پکیج آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه در اکسل

پکیج آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه

کد : 98115

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

پکیج آموزش PowerBI

پکیج آموزش داشبوردسازی در Power BI

کد : 98114

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

سطح دوره :

پکیج آموزش PowerPoint

پکیج آموزش گزارش سازی حرفه ای در پاورپوینت

کد : 98113

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

پکیج آموزش PMBOK

پکیج آموزش مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

کد : 98112

مدت دوره : 39:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

پکیج آموزش کلیک ویو

پکیج آموزش نرم افزار کلیک ویو

کد : 9810601

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 21,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

پکیج آموزش Word

پکیج آموزش Word پیشرفته

کد : 98111

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

پکیج آموزش پریماورا

پکیج آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با پریماورا

کد : 98110

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

سطح دوره : کاربردی

پکیج آموزش MSP

پکیج آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

کد : 98109

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

سطح دوره : عمومی

پکیج آموزش SPSS

پکیج آموزش تحلیل داده های آماری با SPSS

کد : 98108

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

سطح دوره : عمومی

پکیج آموزش اکسل کامفار

پکیج آموزش نرم افزار کامفار

کد : 98107

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

سطح دوره : عمومی

پکیج آموزش MATLAB

پکیج آموزش متلب عمومی

کد : 98105

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 19,000,000 ريال

سطح دوره : عمومی

پکیج آموزش اکسل داشبورد پیشرفته

پکیج آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل پیشرفته

کد : 98104

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

پکیج آموزش اکسل داشبورد مقدماتی

پکیج آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل مقدماتی

کد : 98103

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی

پکیج آموزش VBA

پکیج آموزش برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 98102

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 26,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

پکیج آموزش اکسل مقدماتی

پکیج آموزش اکسل مقدماتی

کد : 98100

مدت دوره : 18:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی