فیلم آموزش Word پیشرفته

مبلغ نهایی 900,000 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 900,000 ريال

سطح دوره: پیشرفته

مدت دوره : 08:00ساعت

کد : 98111

پیش نمایش 1

نحوه باز کردن نرم افزار Word بصورت حرفه ای - 7 دقیقه و 19 ثانیه

پیش نمایش 2

نحوه Page Break در Word و کار با هدر - 5 دقیقه و 36 ثانیه

پیش نمایش 3

نحوه فهرست بندی در نرم افزار Word بصورت حرفه ای - 13 دقیقه و 32 ثانیه