مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,900,000 ريال

سطح دوره: کاربردی

مدت دوره : 16:00ساعت

کد : 98110

پیش نمایش 1

مقایسه نرم افزار MSP و پریماورا - 2 دقیقه و 40 ثانیه

پیش نمایش 2

نحوه سفارشی کردن کد WBS در پریماورا - 2 دقیقه و 17 ثانیه

پیش نمایش 3

نمایش تاریخ های پیش بینی انجام پروژه در گانت چارت - 4 دقیقه و 46 ثانیه