تحلیل تکنیکال مقدماتی

فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازارهای جهانی

کد : 40017

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی

ExcelAdvanced

آموزش جامع اکسل مقدماتی تا پیشرفته

کد : 98117

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

PowerQuery

فیلم آموزش پاور کوئری در اکسل

کد : 98116

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

ExcelProject

فیلم آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه

کد : 98115

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

PowerBI

فیلم آموزش داشبوردسازی در Power BI

کد : 98114

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 12,000,000 ريال

سطح دوره :

PowerPoint

فیلم آموزش گزارش سازی حرفه ای در پاورپوینت

کد : 98113

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

PMBOK

فیلم آموزش مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

کد : 98112

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

فیلم آموزش نرم افزار کلیک ویو

کد : 9810601

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

فیلم آموزش ورد پیشرفته

فیلم آموزش Word پیشرفته

کد : 98111

مدت دوره : 06:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش پریماورا

فیلم آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با پریماورا

کد : 98110

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : کاربردی

فیلم آموزشی نرم افزار MSP

فیلم آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP

کد : 98109

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش تحلیل داده های آماری با SPSS

کد : 98108

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش کامفار

فیلم آموزش نرم افزار کامفار

کد : 98107

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش متلب عمومی

فیلم آموزش متلب عمومی

کد : 98105

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

سطح دوره : عمومی

فیلم آموزش داشبوردسازی پیشرفته در اکسل

فیلم آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل پیشرفته

کد : 98104

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

فیلم آموزش داشبورد مدیریتی در اکسل مقدماتی

کد : 98103

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی

فیلم آموزش برنامه نویسی به زبان VBA

فیلم آموزش برنامه نویسی به زبان VBA

کد : 98102

مدت دوره : 09:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

فیلم آموزش اکسل پیشرفته

فیلم آموزش اکسل پیشرفته

کد : 98101

مدت دوره : 14:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

Basic-Excel

فیلم آموزش اکسل مقدماتی

کد : 98100

مدت دوره : 18:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی