پکیج آموزش اکسل جامع مقدماتی تا پیشرفته

پکیج جامع اکسل مقدماتی تا پیشرفته

کد : 98117

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

پکیج آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه در اکسل

پکیج آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه

کد : 98115

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

پکیج آموزش PowerBI

پکیج آموزش داشبوردسازی در Power BI

کد : 98114

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

سطح دوره :

پکیج آموزش PowerPoint

پکیج آموزش گزارش سازی حرفه ای در پاورپوینت

کد : 98113

مدت دوره : 12:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

سطح دوره : پیشرفته

پکیج آموزش PMBOK

پکیج آموزش مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK

کد : 98112

مدت دوره : 39:00ساعت

استاد : مهندس غفاریان صالحی نژاد

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

پکیج آموزش کلیک ویو

پکیج آموزش نرم افزار کلیک ویو

کد : 9810601

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : مهندس مسعودیان

مبلغ نهایی : 21,000,000 ريال

سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته