• بررسی اجمالی
  • سرفصل دوره
  • مدرس
  • راهنمایی تهیه آموزش

ویژگی های دوره

عنوان دوره: فیلم آموزشی Word پیشرفته


ناشر: گروه آموزشی پردیس نیکان


مدرس: مهندس علی غفاریان


مدت زمان: 6 ساعت


روش دریافت: ارسال رایگان


هزینه آموزش: 60 هزار تومان

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO