دوره طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با QlikSense

مدرس: یکی از اساتید حوزه BI
علامت دسته بندی دسته بندی: Self Service BI
مدت آموزش مدت زمان آموزش: 20 ساعت

QlikSense

  • سرفصل دوره ساخت داشبورد مدیریتی با QlikSense
فایل دریافت سرفصل دوره ساخت داشبورد مدیریتی با QlikSense

مخاطبین دوره:

  • دانشجویان رشته‌های فنی ، مهندسی و علوم پایه. شرکت ها و موسسات.
  • مدیران، کارشناسان فروش و …

پیش نیاز دوره :

آشنایی با مفاهیم پایه ای BI و سیستم های تصمیم گیری DSS