ثبت نام دوره

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

شروع 1401/05/21

مبلغ نهایی 21,000,000 ريال

جمعه 14:00 - 18:00

شروع: 1401/05/21

مهلت ثبت نام : 1401/05/21

مبلغ نهایی : 21,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

دسته بندی: دوره مجازی

کد : 9808

نحوه اجرا : این دوره فقط بصورت آنلاین برگزار می گردد و در انتهای هر جلسه، فیلم آن در اختیار دانشپذیران قرار داده می شود.