ثبت نام دوره

فیلم آموزش نرم افزار کلیک ویو

شروع 1399/01/21

مبلغ نهایی 4,500,000 ريال

شروع: 1399/01/21

مهلت ثبت نام : 1401/04/23

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

ظرفیت کل: 100

سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

دسته بندی: فیلم آموزشی

کد : 9810601

شرکت کنندگان مجازی :