ثبت نام دوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

شروع 1401/05/20

مبلغ نهایی 18,500,000 ريال

پنج شنبه 14:00 - 18:00

شروع: 1401/05/20

مهلت ثبت نام : 1401/05/20

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

دسته بندی: دوره مجازی

کد : 9806

نحوه اجرا : این دوره فقط بصورت آنلاین برگزار می گردد و در انتهای هر جلسه، فیلم آن در اختیار دانشپذیران قرار داده می شود.