ثبت نام دوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

شروع 1399/09/20

پایان 1399/12/14

مبلغ نهایی 12,600,000 ريال

پنج شنبه 14:00 - 18:00

شروع: 1399/09/20

پایان: 1399/12/14

مهلت ثبت نام : 1399/09/20

مبلغ نهایی : 12,600,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره:

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 52:00ساعت

کد : 9806

توضیحات مبلغ : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.