ثبت نام دوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

شروع 1401/06/31

مبلغ نهایی 15,500,000 ريال

جمعه 09:00 - 13:00

شروع: 1401/06/31

مهلت ثبت نام : 1401/06/31

مبلغ نهایی : 15,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

دسته بندی: دوره مجازی

کد : 9805

نحوه اجرا : این دوره فقط بصورت آنلاین برگزار می گردد و در انتهای هر جلسه، فیلم آن در اختیار دانشپذیران قرار داده می شود.