ثبت نام دوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSProject

شروع 1399/09/21

پایان 1399/11/24

مبلغ نهایی 9,600,000 ريال

جمعه 09:00 - 13:00

شروع: 1399/09/21

پایان: 1399/11/24

مهلت ثبت نام : 1399/09/21

مبلغ نهایی : 9,600,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره:

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

کد : 9805

توضیحات مبلغ : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.