هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

شروع 1398/09/20

پایان 1398/11/23

مبلغ نهایی 5,800,000 ريال

چهارشنبه 17:30 - 20:30

شروع: 1398/09/20

پایان: 1398/11/23

مهلت ثبت نام : 1398/09/20

مبلغ قبل از تخفیف : 5,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9804

زمان برگزاری : چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO