ثبت نام دوره

پکیج آموزش Word پیشرفته

شروع 1399/01/10

مبلغ نهایی 10,000,000 ريال

شروع: 1399/01/10

مهلت ثبت نام : 1402/12/04

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

دسته بندی: پکیج آموزشی

کد : 98111

نحوه اجرا : این آموزش بصورت غیر حضوری است و با لایسنس اختصاصی برای هر دانشپذیر برگزار می گردد.

پیش نمایش 1

نحوه باز کردن نرم افزار Word بصورت حرفه ای - 7 دقیقه و 19 ثانیه

پیش نمایش 2

نحوه Page Break در Word و کار با هدر - 5 دقیقه و 36 ثانیه

پیش نمایش 3

نحوه فهرست بندی در نرم افزار Word بصورت حرفه ای - 13 دقیقه و 32 ثانیه