ثبت نام دوره

فیلم آموزش Word پیشرفته

شروع 1399/01/10

پایان 1400/04/01

مبلغ نهایی 2,500,000 ريال

شروع: 1399/01/10

پایان: 1400/04/01

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 06:00ساعت

کد : 98111

توضیحات مبلغ :

پیش نمایش 1

نحوه باز کردن نرم افزار Word بصورت حرفه ای - 7 دقیقه و 19 ثانیه

پیش نمایش 2

نحوه Page Break در Word و کار با هدر - 5 دقیقه و 36 ثانیه

پیش نمایش 3

نحوه فهرست بندی در نرم افزار Word بصورت حرفه ای - 13 دقیقه و 32 ثانیه