ثبت نام دوره

شروع: 1399/01/12

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

ظرفیت کل: 20

سطح دوره: کاربردی

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی: فیلم آموزشی

کد : 98110

شرکت کنندگان مجازی :

پیش نمایش 1

مقایسه نرم افزار MSP و پریماورا - 2 دقیقه و 40 ثانیه

پیش نمایش 2

نحوه سفارشی کردن کد WBS در پریماورا - 2 دقیقه و 17 ثانیه

پیش نمایش 3

نمایش تاریخ های پیش بینی انجام پروژه در گانت چارت - 4 دقیقه و 46 ثانیه