ثبت نام دوره

فیلم آموزش برنامه نویسی به زبان VBA

شروع 1399/01/03

مبلغ نهایی 3,000,000 ريال

شروع: 1399/01/03

مهلت ثبت نام : 1400/12/29

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

دسته بندی: فیلم آموزشی

کد : 98102

شرکت کنندگان مجازی :