ثبت نام دوره

مهارت های ضروری ICDL

شروع 1401/05/17

مبلغ نهایی 14,000,000 ريال

شنبه 15:00 - 18:00
دوشنبه 15:00 - 18:00

شروع: 1401/05/17

مهلت ثبت نام : 1401/05/17

مبلغ نهایی : 14,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: عمومی

تعداد جلسات : 13جلسه

مدت دوره : 39:00ساعت

دسته بندی: دوره مجازی

کد : 9816

نحوه اجرا : این دوره فقط بصورت آنلاین برگزار می گردد و در انتهای هر جلسه، فیلم آن در اختیار دانشپذیران قرار داده می شود.