ثبت نام دوره

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

شروع 1401/05/20

مبلغ نهایی 22,000,000 ريال

پنج شنبه 10:00 - 14:00

شروع: 1401/05/20

مهلت ثبت نام : 1401/05/20

مبلغ نهایی : 22,000,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: مقدماتی تا پیشرفته

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

دسته بندی: دوره مجازی

کد : 9810

نحوه اجرا : این دوره فقط بصورت آنلاین برگزار می گردد و در انتهای هر جلسه، فیلم آن در اختیار دانشپذیران قرار داده می شود.