ثبت نام دوره

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

شروع 1401/05/19

مبلغ نهایی 14,500,000 ريال

چهارشنبه 15:30 - 18:30

شروع: 1401/05/19

مهلت ثبت نام : 1401/05/19

مبلغ نهایی : 14,500,000 ريال

ظرفیت کل: 10

سطح دوره: پیشرفته

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

دسته بندی: دوره مجازی

کد : 9811

نحوه اجرا : این دوره فقط بصورت آنلاین برگزار می گردد و در انتهای هر جلسه، فیلم آن در اختیار دانشپذیران قرار داده می شود.