ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/08/241397/09/2220:00صادقی علی4300000 پنجشنبه 9.00-13.001397/08/23 9

دوره حضوری

کامفار-حضوری1397/08/241397/09/0216:00افشارپی امین3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/08/23 10

دوره حضوری

پریماورا-حضوری1397/08/241397/09/2924:00خجسته پویا4500000 پنجشنبه 14.30-18.301397/08/23 9

اکسل پیشرفته-حضوری1397/08/241397/09/2220:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 9.00-13.001397/08/23 9

دوره حضوری

برنامه نویس به زبان R1397/08/241397/10/2036:00آقاجانی محمدعلی7200000 پنجشنبه 14.00-18.001397/08/23 10

کامفار-آنلاین1397/08/241397/09/0216:00افشارپی امین2750000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/08/23 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
برنامه نویسی به زبان پایتون-حضوری1397/08/241397/09/2220:00آقاجانی محمدعلی4000000 پنجشنبه 9.00-13.001397/08/23 10

دوره حضوری

پریماورا-آنلاین1397/08/241397/09/2920:00غفاریان علی3250000 پنجشنبه 14.30-18.301397/08/23 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
برنامه نویسی به زبان پایتون-آنلاین1397/08/241397/09/2220:00آقاجانی محمدعلی3380000 پنجشنبه 9.00-13.001397/08/23 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
دوره جامع سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )1397/08/241397/09/2930:00حسینی مختار5500000 پنجشنبه 13.00-19.001397/08/23 10

دوره حضوری

دوره الزامات استاندارد ISO9001:20151397/08/241397/09/2220:00حسینی مختار4000000 پنجشنبه 13.00-19.001397/08/23 10

دوره حضوری

نرم افزار MSP-آنلاین1397/08/251397/09/3024:00سامعی حسین3880000 جمعه 14.00-18.001397/08/24 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
نرم افزار MSP-حضوری1397/08/251397/09/3024:00سامعی حسین4500000 جمعه 14.00-18.001397/08/24 9

دوره حضوری

مقاله نویسی پیشرفته1397/08/251397/08/258:00امینی رضا1400000 جمعه 9.00-17.001397/08/24 20

حضوری

تحلیل آماری SPSS-حضوری1397/08/261397/09/2020:00سامعی حسین3800000 شنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/08/25 10

دوره حضوری

الگوریتم های فراابتکاری-حضوری1397/09/021397/10/2130:00سامعی حسین6000000 جمعه 9.00-13.001397/09/01 10

دوره حضوری

برنامه نویسی اکسل به زبان VBA1397/09/091397/09/1320:00غفاریان علی4500000 شنبه 17.00-21.00 یکشنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.00 جمعه 14.00-18.001397/09/08 10

داشبورد مدیریتی در اکسل1397/09/131397/09/1616:00غفاریان علی4000000 سه شنبه 14.00-18.00 چهارشنبه 14.00-18.00 پنجشنبه 17.00-21.00 جمعه 17.00-21.001397/09/12 12

دوره کاربردی ICDL درجه 11397/09/141397/12/2250:00رفیع زاده علی5000000 چهارشنبه 17.30-20.301397/09/13 10

دوره حضوری

متلب-آنلاین1397/09/291397/10/2720:00سامعی حسین3350000 جمعه 14.00-18.001397/09/28 4

دوره مجازی

توضیحات دوره
متلب-حضوری1397/09/291397/10/2720:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 14.00-18.001397/09/28 9

دوره حضوری

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO