هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 27:00ساعت

استاد : مهندس محمدعلی آقاجانی

مبلغ نهایی : 5,780,000 ريال

زمان برگزاری : دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/06/04

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس پارچه بافیه

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

زمان برگزاری : دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/06/04

تحلیل داده با نر م افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 3,825,000 ريال

زمان برگزاری : سه شنبه ها ساعت 17:30 الی 20

شروع : 1398/06/05

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,100,000 ريال

زمان برگزاری : یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 10 الی 14

شروع : 1398/06/05

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : مهندس محمدعلی آقاجانی

مبلغ نهایی : 6,970,000 ريال

زمان برگزاری : چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/06/06

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,080,000 ريال

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 14 الی 18

شروع : 1398/06/07

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 7,225,000 ريال

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

شروع : 1398/06/07

اکسل کاربردی برای علوم داده

کد : 9802

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,590,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14 الی 18

شروع : 1398/06/08

برنامه ریز ی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,270,000 ريال

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 9 الی 13

شروع : 1398/06/08

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 3,825,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 9 الی 13

شروع : 1398/06/08

پیاده سازی الگوریتم های فراابتکاری در Matlab

کد : 9811

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,525,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 13 الی 18

شروع : 1398/06/08

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر بهراد محبوبی

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14 الی 18

شروع : 1398/06/08

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : مهندس مرتضی نوشاد

مبلغ نهایی : 4,930,000 ريال

زمان برگزاری : یک شنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/06/17

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 5,015,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 9 الی 13

شروع : 1398/06/22

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO