ثبت نام دوره
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
نام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهاتمام ثبت نامظرفيتتوضیحات 
تحلیل آماری SPSS-حضوری1397/07/031397/07/2820:00سامعی حسین3800000 شنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/07/02 10

دوره حضوری

تحلیل آماری SPSS-آنلاین1397/07/031397/07/2820:00سامعی حسین3200000 شنبه 17.30-20.00 سه شنبه 17.30-20.001397/07/02 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
کامفار-آنلاین1397/07/051397/07/1316:00افشارپی امین2750000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/07/04 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
کامفار-حضوری1397/07/051397/07/1316:00افشارپی امین3200000 پنجشنبه 15.00-19.00 جمعه 9.00-13.001397/07/04 10

دوره حضوری

نرم افزار کلیک ویو-حضوری1397/07/051397/08/0320:00صادقی علی4300000 پنجشنبه 9.00-13.001397/07/04 10

دوره حضوری

متلب-حضوری1397/07/051397/08/0320:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 14.00-18.001397/07/04 9

دوره حضوری

اکسل پیشرفته-حضوری1397/07/051397/08/1020:00سامعی حسین3800000 پنجشنبه 9.00-13.001397/07/04 9

دوره حضوری

برنامه نویسی اکسل به زبان VBA1397/07/091397/07/1720:00غفاریان علی4500000 یکشنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.00 چهارشنبه 17.00-21.00 جمعه 9.00-13.001397/07/08 10

داشبورد مدیریتی در اکسل1397/07/101397/07/1616:00غفاریان علی4000000 شنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.00 پنجشنبه 9.00-13.001397/07/09 12

پریماورا-حضوری1397/07/101397/07/1620:00غفاریان علی4000000 شنبه 17.00-21.00 دوشنبه 17.00-21.00 سه شنبه 17.00-21.00 پنجشنبه 9.00-13.001397/07/09 10

برنامه نویسی به زبان پایتون-حضوری1397/07/191397/08/2420:00آقاجانی محمدعلی4000000 پنجشنبه 9.00-13.001397/07/18 10

دوره حضوری

برنامه نویسی به زبان پایتون-آنلاین1397/07/191397/08/2420:00آقاجانی محمدعلی3380000 پنجشنبه 9.00-13.001397/07/18 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
نرم افزار MSP-حضوری1397/08/111397/09/1624:00سامعی حسین4500000 جمعه 14.00-18.001397/08/10 9

دوره حضوری

نرم افزار MSP-آنلاین1397/08/111397/09/1624:00سامعی حسین3880000 جمعه 14.00-18.001397/08/10 10

دوره مجازی

توضیحات دوره
دوره کاربردی ICDL درجه 11397/08/211397/11/1050:00رفیع زاده علی5000000 دوشنبه 13.00-15.00 چهارشنبه 13.00-15.001397/08/20 10

دوره حضوری

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO