هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

برنامه ریز ی و کنترل پروژه با MSProject

کد : 9805

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 28:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,200,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها 9 تا 13

شروع : 1398/09/15

برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera

کد : 9806

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مهندس پویا خجسته

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 9 الی 13

شروع : 1398/09/15

ابزار هوش کسب و کار با Tableau

کد : 9813

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : دکتر بهراد محبوبی

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14 الی 18

شروع : 1398/09/15

امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه با Comfar

کد : 9815

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس محمد امین افشارپی

مبلغ نهایی : 5,900,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14 الی 18

شروع : 1398/09/15

برنامه نویسی در اکسل به زبان VB

کد : 9804

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,800,000 ريال

زمان برگزاری : چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/09/20

کارشناس حرفه ای اکسل

کد : 9801

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,800,000 ريال

زمان برگزاری : پنج شنبه ها ساعت 9 تا 13

شروع : 1398/09/21

ساخت داشبورد مدیریتی در اکسل

کد : 9803

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 15:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

زمان برگزاری : شنبه ها 17:30 تا 20:30

شروع : 1398/09/23

مهارت های ضروری ICDL

کد : 9816

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

زمان برگزاری : یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 10 الی 14

شروع : 1398/09/24

برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

کد : 9810

تعداد جلسات : 9جلسه

مدت دوره : 27:00ساعت

استاد : مهندس اکبرزاده

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

زمان برگزاری : دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/09/25

طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

کد : 9814

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مهندس پارچه بافیه

مبلغ نهایی : 6,800,000 ريال

زمان برگزاری : دوشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/09/25

برنامه نویسی با نرم افزار R برای علوم داده

کد : 9808

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 36:00ساعت

استاد : دکتر ملکی

مبلغ نهایی : 8,200,000 ريال

زمان برگزاری : چهارشنبه ها ساعت 17:30 الی 20:30

شروع : 1398/09/27

برنامه نویسی با نرم افزار Matlab

کد : 9809

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

زمان برگزاری : جمعه ها ساعت 14:00 الی 18:00

شروع : 1398/09/29

تحلیل داده با نر م افزار SPSS

کد : 9807

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

استاد : دکتر حسین سامعی

مبلغ نهایی : 5,600,000 ريال

زمان برگزاری : سه شنبه ها ساعت 17:30 الی 20

شروع : 1398/10/10

توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO