دوره حرفه ای شبکه ماکروسافت MCSA & MCSE

مدرس: دکتر حسین حسن پور
علامت دسته بندی دسته بندی: شبکه و سخت افزار
مدت آموزش مدت زمان آموزش: 230 ساعت

MCSA MCSE