دوره جامع سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

مدرس: مهندس مختار حسینی
علامت دسته بندی دسته بندی: دوره های پر مخاطب
مدت آموزش مدت زمان آموزش: 30 ساعت

دوره IMS

توضیحات کارگاه آموزشی IMS:

سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) استانداردی است متشکل از سه استاندارد معروف ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 . این استاندارد متشکل از مجموعه الزاماتی است که سازمان ها برای بهبود عملکرد فرایندها، بهبود مسائل زیست محیطی، رعایت و بهبود اصول ایمنی و شغلی و تبعیت از قوانین و مقررات می باشد.

در این دوره آموزشی ، به صورت جامع و کاربردی با سرفصل های استانداردهای ISO 9001، ISO 14001 و OHSAS 18001 آشنا می شوید، و همچنین اطلاعاتی در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه IMS و استاندارد HSE نیز بدست خواهید آورد.


سرفصل دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )
 • فصل اول: سازمان ایزو (ISO)
 • فصل دوم: سازمان ملی استاندارد ایران
 • فصل سوم: الزامات استاندارد ISO 9001:2015
 • فصل چهارم: الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
 • فصل پنجم: ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007
 • تاریخچه سازمان ایزو
 • انواع استانداردهای سازمان ایزو
 • طبقه بندی استانداردهای ایزو
 • نحوه شکل گیری استانداردهای ایزو
 • بروز رسانی استانداردهای ایزو
 • موسسات استاندارد کشورهای معتبر
 • دلایل بکار گیری سازمان ها / واحدهای تولیدی از استانداردهای ایزو
 • معرفی سازمان ملی استاندارد ایران
 • تشریح خدمات سازمان ملی استاندارد ایران
 • نحوه نگارش / تدوین / بازنگری استانداردهای ملی
 • دسترسی به استانداردهای ملی
 • دامنه کاربرد
 • مراجع
 • واژگان و تعاریف
 • ماهیت سازمان

            > درک سازمان و مفهوم آن
            > درک نیازها و انتظارات ذینفعان
            > تعیین محدوده سیستم مدیریت کیفیت
            > سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

 • رهبری

            > رهبری و تعهد
                  >> کلیات
                  >> تمرکز بر مشتری
            > خط‌مشی
                  >> توسعه خط‌مشی کیفیت
                  >> ابلاغ خط‌مشی کیفیت
            > نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی

 • طرح ریزی
    > اقدامات لازم جهت شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها
    > اهداف کیفیتی و طرح‌ریزی جهت دستیابی به آن‌ها
    > طرح‌ریزی تغییرات
 • پشتیبانی
    > منابع
          >> کلیات
          >> افراد
          >> زیرساخت
          >> محیط کاری برای انجام فرآیندها
          >> پایش و اندازه‌گیری منابع
          >> دانش سازمانی
    > صلاحیت
    > آگاهی
    > ارتباطات
    > اطلاعات مستند شده
          >> کلیات
          >> ایجاد و به‌روزرسانی
          >> کنترل اطلاعات مستند شده
 • عملیات
     > طرح‌ریزی عملیاتی و کنترل
     > الزامات برای محصول و خدمات
           >> ارتباطات با مشتری
           >> تعیین الزامات مربوط با محصولات و خدمات
           >> بازنگری الزامات مربوط با محصولات و خدمات
           >> تغییرات در الزامات برای محصولات و خدمات

              > طراحی و توسعه محصولات و خدمات
                   >> کلیات
                   >> طراحی و توسعه طرح‌ریزی
                   >> طراحی و توسعه ورودی‌ها
                   >> طراحی و توسعه کنترل‌ها
                   >> طراحی و توسعه خروجی‌ها
                   >> طراحی و توسعه تغییرات

              > کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات فراهم ‌شده از خارج سازمان
                   >> کلیات
                   >> نوع و گستره کنترل
                   >> اطلاعات برای تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی

              > فراهم آوری تولید و خدمت
                   >> کنترل فراهم آوری محصول و خدمت
                   >> شناسایی و ردیابی
                   >> اموال متعلق به مشتریان یا تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی
                   >> محافظت
                   >> اقدامات بعد از ارسال کالا
                   >> کنترل تغییرات

              > ارسال محصولات و خدمات

              > کنترل خروجی‌های نامنطبق

 • ارزیابی عملکرد

              > پایش ، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزیابی

                   >> کلیات
                   >> رضایت مشتری
                   >> تحلیل و ارزیابی

              > ممیزی داخلی

              > بازنگری مدیریت

                    >> کلیات
                    >> ورودی‌های بازنگری و مدیریت
                    >> خروجی‌های بازنگری مدیریت

 • بهبود

               > کلیات
               > عدم انطباق و اقدام اصلاحی
               > بهبود مستمر

کاربرد استاندارد ISO 14001:2004

مقدمه

 • دامنه کاربرد
 •  استاندارد مرجع
 •  واژگان و تعاریف

              > واژه های مربوط به سازمان و رهبری
              > واژه های مربوط به طرح ریزی
              > واژه های مربوط به پشیبانی و عملیات
              > واژه های مربوط به ارزیابی عملکرد و بهبود

 • ماهیت سازمان

              > درک سازمان و ماهیت آن
              > درک نیازها و انتظارات طرفین ذینفع (ذینفعان)
              > تعیین دامنه کاربردی سیستم مدیریت زیست محیطی
              > سیستم مدیریت زیست محیطی

 • رهبری

               > رهبری و تعهد
               > خط مشی زیست محیطی
               >نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

 • طرح ریزی

               > برنامه های لازم جهت شناسایی ریسک ها و فرصت ها

                     >> کلیات
                     >> جنبه های زیست محیطی
                     >> تطابق با الزامات قانونی
                     >> طرح ریزی برنامه ها

               > اهداف زیست محیطی و طرح ریزی جهت دستیابی به آن ها

                     >> اهداف زیست محیطی
                     >> طرح ریزی برنامه ها جهت دستیابی به اهداف زیست محیطی

 • پشتیبانی

               > منابع
               > صلاحیت (شایستگی)
               > آگاهی
               > ارتباطات

                     >> کلیات
                     >> ارتباطات درون سازمانی
                     >> ارتباطات برون سازمانی

               > اطلاعات مدون

                     >> کلیات
                     >> ایجاد و بروزرسانی
                     >> کنترل اطلاعات مدون

 • عملیات

               > طرح ریزی عملیاتی و کنترل

               > واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری

 • ارزیابی عملکرد

               > پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی

                     >> کلیات
                     >> ارزیابی تطابق

               > ممیزی داخلی

                     >> کلیات
                     >> برنامه ممیزی داخلی

               > بازنگری مدیریت

 • بهبود

               > کلیات
               > عدم انطباق و اقدام اصلاحی
               > بهبود مستمر

 • کلیات استاندارد OHSAS 18001:2007
 • دامنه کاربردی استاندارد
 • استانداردهای مرجع
 • واژگان و تعاریف
 • الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • حوادث و رویدادهای ایمنی در واحدهای تولیدی
 • آمادگی برای شرایط اضطراری

       مدرس:

مهندس مختار حسینی       

ثبت نام دوره

شما مجاز به استفاده از ماژول دوره های کوتاه مدت نمی باشید