دکتر حسین حسن پور

مهارت ها

      مهندس حسین حسن پور

  اطلاعات تحصیلی:

 • دکترای مهندسی نرم افزار از دانشگاه شیراز

  فعالیت های آکادمیک و صنعتی اخیر:

 1. مدیر شبکه در شرکت کامپیوتری کاکتوس
 2. مدیر شبکه در کارخانه روبات مخزن
 3. مدیر شبکه دانشگاه علم و صنعت دپارتمان مهندسی صنایع
 4. مدیر شبکه صنایع شیر ایران
 5. مدرس دوره های شبکه در موسسات مختلف آموزشی
 6. و …
ا

بیوگرافی

تلگرامt.me/pardisenikann

  فعالیت در حوزه های:

 • Domain installation of Central Office Network
 • ISA & TMG Server
 • Mail Server installation of company
 • Design of IT Network System
 • Mikrotik Configuration
 • Design Network of Management
 • Good Experience in implementing & configuring & administrating VMware ESX
ایمیلpardisenikan+hassanpour@gmail.com
تلفن88434845(021)