مهندس علی غفاریان

مهارت ها

      مهندس علی غفاریان

  اطلاعات تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد صنایع – صنایع دانشگاه صنعتی شریف

  فعالیت های آکادمیک و صنعتی اخیر:

  1. تدریس بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی مختلف
  2. سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت پروژه کاران کوروش پرشیا.
  3. مشاور Claim شرکت Sasool (آفریقای جنوبی).
  4. و …
ا

بیوگرافی

تلگرامt.me/pardisenikann

  افتخارات:

  • عضویت در بنیاد ملی نخبگان
  • تدریس بیش از صد دوره و کارگاه آموزشی
ایمیلpardisenikan+ghafarian@gmail.com
تلفن88434845(021)