اکسل کاربردی برای علوم داده

شروع 1398/09/07

پایان 1398/11/10

مبلغ نهایی 5,400,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 12:00

شروع: 1398/09/07

پایان: 1398/11/10

مهلت ثبت نام : 1398/09/07

مبلغ قبل از تخفیف : 5,400,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,400,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

کد : 9802

ثبت نام اقساطی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.