مهارت های ضروری ICDL

شروع 1399/07/07

پایان 1399/09/03

مبلغ نهایی 7,200,000 ريال

شنبه 15:00 - 18:00
دوشنبه 15:00 - 18:00

شروع: 1399/07/07

پایان: 1399/09/03

مهلت ثبت نام : 1399/07/07

مبلغ قبل از تخفیف : 7,200,000 ريال

مبلغ نهایی : 7,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

کد : 9816

ثبت نام اقساطی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.