طراحی و ساخت داشبورد مدیریتی با PowerBI

شروع 1399/06/27

پایان 1399/07/24

مبلغ نهایی 8,100,000 ريال

پنج شنبه 09:00 - 13:00

شروع: 1399/06/27

پایان: 1399/07/24

مهلت ثبت نام : 1399/06/27

مبلغ قبل از تخفیف : 8,100,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,100,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

کد : 9814

ثبت نام اقساطی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.