برنامه نویسی به زبان پایتون برای علوم داده

شروع 1399/07/04

پایان 1399/07/10

مبلغ نهایی 8,400,000 ريال

جمعه 14:00 - 18:00

شروع: 1399/07/04

پایان: 1399/07/10

مهلت ثبت نام : 1399/07/04

مبلغ قبل از تخفیف : 8,400,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,400,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

کد : 9810

ثبت نام اقساطی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.