همایش رایگان از مهندسی تا مدیریت پروژه

علامت دسته بندی محل برگزاری: مجتمع آموزشی چیستا

مدت آموزش شروع: 98/03/24- ساعت: 16

مدت آموزش خاتمه: 98/03/24- ساعت 19

جهت ثبت نام در همایش رایگان از مهندسی تا مدیریت پروژه، حتماً فرم زیر را تکمیل نمایید

مشخصات فردی
نحوه اطلاع شما از همایش تخصصی مدیریت پروژه چگونه بوده است؟
نوع حضورتان را مشخص نمایید
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
آخرین مقطع تحصیلی خودتان را وارد نمایید
ایمل خود را وارد نمایید
رشته تحصیلی خودتان را وارد نمایید
تصویر امنیتی
کد امنیتی :