مهارت ها

      مهندس امین افشارپی

  اطلاعات تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد صنایع – بهینه سازی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  فعالیت های آکادمیک و صنعتی اخیر:

  1. مدرس نرم افزارهای مهندسی صنایع در مرکز انفورماتیک دانشگاه کرج

  2. برنامه ریز و کنترل پروژه کارخانه ایدنان، تات مال ، غنچه

  3. رئیس انجمن علمی مهندسی صنایع

  4. و …

ا

بیوگرافی

تلگرامt.me/pardisenikann

  حوزه های فعالیت تخصصی:

  • برنامه ریزی و کنترل تولید

  • مهندسی ارزش

  • امکان سنجی و اقتصاد سنجی

  • پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱:۹۰۰۸

ایمیلpardisenikan+afsharpey@gmail.com
تلفن88434845(021)