مهارت ها

      مهندس امین افشارپی

  اطلاعات تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد صنایع – بهینه سازی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

  فعالیت های آکادمیک و صنعتی اخیر:

 1. مدرس نرم افزارهای مهندسی صنایع در مرکز انفورماتیک دانشگاه کرج

 2. برنامه ریز و کنترل پروژه کارخانه ایدنان، تات مال ، غنچه

 3. رئیس انجمن علمی مهندسی صنایع

 4. و …

ا

بیوگرافی

تلگرامt.me/pardisenikann

  حوزه های فعالیت تخصصی:

 • برنامه ریزی و کنترل تولید

 • مهندسی ارزش

 • امکان سنجی و اقتصاد سنجی

 • پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱:۹۰۰۸

ایمیلpardisenikan+afsharpey@gmail.com
تلفن88434845(021)

  توسعه و طراحی بوسیله پافکو PAFCO