تحلیل داده با نرم افزار SPSS

شروع 1399/03/19

پایان 1399/05/20

مبلغ نهایی 6,700,000 ريال

دوشنبه 17:30 - 20:00

شروع: 1399/03/19

پایان: 1399/05/20

مهلت ثبت نام : 1399/03/19

مبلغ قبل از تخفیف : 6,700,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,700,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 25:00ساعت

کد : 9807

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.