مهارت های ضروری ICDL

شروع 1399/03/11

پایان 1399/04/17

مبلغ نهایی 7,200,000 ريال

یکشنبه 10:30 - 14:30
سه شنبه 10:30 - 14:30

شروع: 1399/03/11

پایان: 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/03/11

مبلغ قبل از تخفیف : 7,200,000 ريال

مبلغ نهایی : 7,200,000 ريال

ظرفیت کل: 10

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 50:00ساعت

کد : 9816

تخفیف در دوره مجازی : پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام، با وارد کردن عبارت D2XT در قسمت کد تخفیف، از 20% تخفیف شرکت در دوره بصورت مجازی برخوردار شوید.