بلاگ

ارتباط با صنعت

مهمترین مأموریت آموزشگاه پردیس نیکان، ایجاد پل ارتباطی میان دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار با شرکت ها و صنایع مختلف می باشد، چراکه معتقد است حضور افراد با انگیزه و ماهر سبب حرکت و شکوفایی صنعت می گردد. آموزشگاه پردیس نیکان با توجه به ارتباطات گسترده خود و امضاء تفاهم نامه های متعدد همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ کشور، سعی نموده است تا با معرفی دانشجویان ماهر و با انگیزه گام بزرگی در جهت دستیابی به این هدف بردارد.

نویسنده : پرديس نيكان

پاسخ دهید

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی تخصصی آموزشگاه پردیس نیکان رد کردن